Miten tunnistaa huono pikalaina? Varoitusmerkit & vinkit

Pikalainamarkkina on siistiytynyt paljon viime vuosien aikana. Lainsäädännön ja kiristyneen kilpailun ansiosta markkinoilta on tippunut pois ylivoimaisesti isoin osa niistä nopeita lainoja tarjoavista tahoista, joilta lainan ottamista kannattaa välttää kunnolla. Nykyisikään kaikki lainaa antavat tahot eivät kuitenkaan ole läheskään yhtä laadukkaita sekä ”hyviä”. Siksi halusinkin tässä artikkelissa käsitellä muutamia niistä varoitusmerkeistä, joihin kannatta kiinnittää huomiota, lainan ottamista harkitessa. Tässä artikkelissa ei puututa suoranaisesti esimerkiksi korkoihin ja siihen, miten paljon lainaa tietyltä taholta voi saada. Nämä jätetään käsittelemättä koska niihin liittyvät valinnat ovat monesti henkilökohtaisia, eivätkä liity siihen, miten tässä käsitetään ”huono”.

Lainojen varoitusmerkit ja niiden tunnistaminen:

1: Vähättelevä tapa kertoa koroista ja kuluista

Ainakin isoin osa pikalainoja myöntävistä tahoista kertoo tänä päivänä selkeästi todellisen vuosikorkonsa, ja parhaimmillaan vielä niin, että huomio vedetään juurikin suurimpaan mahdolliseen todelliseen vuosikorkoon. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Selkein poikkeus tästä on ne tilanteet, joissa huomiota vedetään nimelliseen vuosikorkoon (joka siis on lähes aina reilusti pienempi kuin todellinen vuosikorko) ja pahimmillaan vielä pienimpään mahdolliseen nimelliseen vuosikorkoon. Lisäksi on paikkoja jotka hehkuttavat erityisesti kuukausikorkojaan – ehkä toivoen, että ihmiset eivät tajua, miten kuukausikorot muuttuvat vuosikoroiksi (ei suoraan ynnäämällä).

Toinen tapa vähätellä korkoja ja kuluja on erotella niiden eri osat toisistaan, eikä tuoda selkeästi esille sitä, miten ne yhdessä vaikuttavat lainan todellisiin kustannuksiin. Lainan kustannuksethan saadaan kuulostamaan huomattavasti pienemmiltä, jos esimerkiksi nostopalkkio ja vuosikorko erotetaan toisistaan, eikä niiden yhteistä lopputulemaa tuoda esitetä selkeällä tavalla.

Myös siihen on vielä syytä keskittyä, miten lainasivusto mainostaa sen erikoistarjouksia (kuten korottomuutta). Saako näiden mainostamisesta kuvan, että ne koskevat huomattavasti laajempaa joukkoa ihmisiä kuin todellisuudessa on?

Näistä syistä onkin tärkeätä lainan ottamista harkitessa lukea tarkkaan, mitä sanamuotoja lainaa antavan tahon verkkosivuilla käytetään. Mikäli korkoja ja kuluja selkeästi vähätellään, niin voi sitä pitää varoitusmerkkinä. Tämä ei ole ainoastaan varoitusmerkki siitä, että todelliset vuosikorot voivat poiketa huomattavasti niistä koroista / kuluista joita mainostetaan, vaan myös merkki, että lainassa saattaa olla muitakin ongelmia.

2: Yliampuvat lupaukset

Yksikään lainaa antava taho ei myönnä sitä jokaiselle lainaa hakevalla henkilölle. Kuitenkin niiden verkkosivuilta voi monesti nopealla silmäyksellä saada kuvan siitä, että kaikki voivat saada heiltä lainaa heti. Tämä on vain yksi niistä lukemattomista tavoista, joilla lainapalvelut voivat liotella omaa tarjontaansa. Ja jos yhdestä asiasta annetaan liian ruusuinen kuva, niin voidaan näin tehdä myös monesta muusta. Kannattaa siis miettiä sitä, ovatko lainaa tarjoavan tahon puheet linjassa todellisuuden kanssa.

3: Liialliset vaatimukset henkilötiedoista / dokumenteista

Mahtavaa kyllä, tänä päivänä todella monesta paikasta on mahdollista saada lainaa ilman liitteitä. Toisaalta taas sitten toisessa ääripäässä ovat ne tahot, jotka saattavat vaatia useamman dokumentin ja ison kasan eri tietoja lainan myöntämiseksi. Mielestäni kannattaa olla jokseenkin varovainen sen kanssa, miten paljon tietoa ja dokumentteja lähettää netin yli millekään taholle. Näin on erityisesti lainojen kohdalla, koska jos joku taho vaatii liioitellun tarkkoja tietoja / dokumentteja, niin ne todennäköisesti ovat myöskin luonteeltaan sen tyyppisiä, että niiden joutuminen vääriin käsiin saattaa aiheuttaa suuria vaikeuksia.

4: Ei saatavilla tietoja lainaa myöntävästä tahosta

Ennen kuin hakee lainaa miltäkään netin kautta toimivalta lainaajalta, niin kannattaa pyrkiä varmistumaan siitä, että kyseessä on aito toimija. Tähän paras tapa lienee se, että lukee muiden ihmisten kokemuksia kyseisestä lainaa antavasta palvelusta. Näin on syytä tehdä erityisesti nykyään, kun tiedetään, miten nopeasti aidolta vaikuttavan, mutta feikkisivuston voi laittaa pystyyn, ja miten suurta haittaa siitä saattaa olla, jos siellä esimerkiksi antaa tarkat tiedot itsestään.

About the Author Atte

Hi! My name is Atte and I love e-commerce. Thus this website that focuses on e-commerce platforms, marketing online stores and other related things.

follow me on: