Suomalainen vai ulkomaalainen verkkokauppa-alusta

Yksi isoimmista rajanvedoista, joita nettikauppaa perustamassa oleva suomalainen joutuu tekemään, on päätös sen välillä valitseeko suomalaisen nettikauppaohjelman vai päättääkö käyttää ulkomaalaista. Alla on esitelty kolme argumenttia molempien vaihtoehtojen puolesta. Tässä tekstissä ulkomaalaiset palveluntarjoajat rinnastetaan nimenomaan niihin kaikista tunnetuimpiin ja menestyksekkäimpiin verkkokauppa-alustoja tarjoaviin yrityksiin, kuten Shopifyihin ja BigCommerceen.

Syitä suomalaisen verkkokauppaohjelman valitsemiselle

1) Suomalaisten markkinoiden asiantuntijuus

Suomi on isojen ulkomaalaisten palveluntarjoajien näkökulmasta auttamatta melko pieni markkina. Toisaalta suomalaisille verkkokauppaohjelmia myyville yrityksille Suomi taas on avainmarkkina. Jos siis aiot keskittyä ainoastaan suomalaisten asiakkaiden palvelukseen, on suomalaisilla yrityksille syytä merkitä suuri plussa suhteessa niiden ulkomaalaisiin kilpailijoihin.

2) Kyky reagoida verrattain nopeasti muutoksiin Suomen markkinoilla

Tämän kohdan voi nähdä osittain liittyvän ylempään kohtaan, mutta se kuitenkin ansaitsee erittelyn. Mikäli Suomessa esimerkiksi tehdään sen tyyppisiä uusia säännöksiä koskien nettimyyntiä, jotka vaativat muutoksia verkkokauppa-alustoihin, pystyvät (ja haluavat) suomalaiset palveluntarjoajat todennäköisesti reagoimaan ulkomaalaisia nopeammin.

3) Asiakaspalvelua suomeksi

Vaikka verkkokauppojen rakentaminen nykyisillä alustoilla on varsin helppoa ja nopeata, voi joskus eteen tulla tilanteita, joissa on yksinkertaisesti pakko kysyä neuvoa. Suomeksi tarjolla olevan asiakaspalvelun voi nähdä olevan ainakin kahdesta näkökulmasta hyödyllistä: 1) monimutkaiset ja uudet asiat (kuten ongelmat verkkokauppaa luodessa) on monesti paljon helpompi selittää arkikielellä, 2) asiakaspalvelu osaa todennäköisemmin päätellä ongelmasi, vaikka et sitä täysin osaisikaan selittää, sillä se on tottunut toimimaan suomeksi operoivien asiakkaiden kanssa.

Syitä valita ulkomaalainen verkkokauppa-alusta

1) Koko maailma on paremmin avoinna nettikauppiaalle

Isoilla ulkomaalaisilla verkkokauppaohjelmia myyvillä yrityksillä on tapana lähestyä kaupankäyntiä siitä näkökulmasta, että koko maailma on avoinna. Tämä näkyy myös yrityksien asiakkaille ja sen myötä sen alustan kautta tehtyjen verkkokauppojen asiakkaille, sillä tarjolla on esimerkiksi valtavat määrät erilaisia maksuvaihtoehtoja, joita verkkokaupan perustaja voi tarjota nettisivuillensa saapuville kävijöille. Jos siis haluat myydä (myös) ulkomaalaisille asiakkaille nyt tai tulevaisuudessa, kannattaa harkita vakavasti ulkomaalaisen palveluntarjoajan valitsemista.

2) Suuri määrä tietoutta koskien menestyksekästä verkkokaupan ylläpitämistä jaettavana

Koska suurilla ulkomaalaisilla alustoja myyvillä yrityksillä on niin valtavasti asiakkaita, on niillä myöskin valtavasti tietoa liittyen siihen, miten nettikauppaa pyöritetään menestyksekkäästi. Yritykset kuten Shopify myöskin jakavat tietoa eteenpäin omille asiakkaillensa todella innokkaasti, sillä hekin hyötyvät, jos heidän asiakasyrityksensä pärjäävät hyvin ja voivat näin käyttää enemmän rahaa nettikauppaansa.

3) Enemmän resursseja laitettavana tuotekehitykseen

Kiitos menestyksensä isot ulkomaiset nettikauppaohjelmistoja myyvät yritykset voivat käyttää huomattavasti rahaa omaan tuotekehitykseensä. Heiltä palveluita ostaville tämä näyttäytyy esimerkiksi siinä, että lähtökohtaisesti uusia, isoja parannuksia ja lisäyksiä palveluun voidaan tehdä enemmän ja ne voidaan tehdä isommilla resursseilla.