Asioita, jotka vaikuttavat siihen, paljonko lainaa voi saada

Monia lainaa hakevia henkilöitä mietityttää se, miten paljon lainaa voi minkäkin kokoisilla tuloilla saada. Tulojen määrä on kuitenkin harvoin ainoa asia, joka vaikuttaa siihen, paljonko lainaa voi saada. Tästä syystä tässä artikkelissa tarkastellaankin eri tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen paljonko lainaa hakijalle voidaan mahdollisesti myöntää.

1: Tulojen määrä

Tulojen määrällä on kiistatta vaikutusta siihen, miten iso laina voidaan mahdollisesti myöntää. On helppo ymmärtää, että jos kuukausitulot ovat 4000 euroa, niin voi lainaa saada enemmän kuin, jos ne olisivat 2000 euroa. (Katso paljonko lainaa eri kokoisilla tuloilla -sivu, jos haluat selvittää paljonko lainaa voit saada juuri omilla tuloillasi.)

2: Tulojen jatkuvuus

Ihmisten työtilanteet voivat poiketa suuresti sen suhteen, miten todennäköisenä tulojen saamisen jatkumista voidaan pitää. Koska lainojen isompi koko ja pidempi maksuaika kulkevat monesti käsi kädessä, niin voidaan olettaa, että jos hakijan tulot pysyvät hyvin todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen ainakin ennallaan, niin voidaan hänelle todennäköisesti myöntää isompi laina kuin jollekin, jonka tulojen jatkuvuuteen liittyy isoja riskejä.

3: Aiempien lainojen määrä (ja ehdot)

On helppo ymmärtää, että jos verrataan muuten identtisiä lainanhakijoita, mutta toisella on ennalta lainaa 4000 euroa, ja toisella sitä on 40 000 euroa, niin todennäköisesti vähemmän lainaa ennalta omaavalle, voidaan lainaa nyt myöntää enemmän. Myös lainojen ehdoilla voi olla vaikutusta nyt saatavan lainan määrään: karkeasti voi ajatella, että mitä korkeammalla korolla lainaa on otettu, niin sitä vähemmän uutta lainaa saa.

4: Mihin tarkoitukseen lainaa hakee

Pankkeja ja muita rahoituslaitoksia kiinnostaa monesti se, miten riskialttiiseen tarkoitukseen lainaa haetaan. Voidaan ajatella, että mitä turvallisempi lainantarkoitus on, niin sitä isomman lainan voi saada.

5: Vakuudet ja takaajat

Lainaa antavia tahoja kiinnostaa monesti suuresti se, että ne saavat joka tapauksessa jotenkin takaisin vähintäänkin ison osan lainaamastaan summasta. Ja voidaankin ajatella, että mitä arvokkaamman ja helpommin realisoitavan vakuuden voi lainalleen antaa, niin sitä enemmän lainaa voi saada. Ja toisaalta, mitä uskottavamman takaajan lainalleen voi antaa, niin sitä enemmän lainaa voidaan hakijalle myöntää.

6: Miten pitkäksi aikaa lainaa hakee

Jos vaikka sanotaan, että kuukausitulot ovat hakijalle 3000 euroa ja haluaa lainan 6 kuukauden maksuajalla, niin luonnollisesti harva rahoituslaitos olisi valmis myöntämään vaikkapa 15 000 euron lainaa. Jos taas samoilla tuloilla hakisi lainaa 5 vuoden maksuajalla, niin voi 15 000 euron laina olla paljon paremmat mahdollisuudet saada.

7: Mistä lainaa hakee

Vaikka netistä voikin hakea nykyään, vaikka takuuvuokraan lainaa, niin ei netin kautta vain voi saada niin isoja lainoja kuin pankeista. Eli voidaan ajatella, että jos haluaa maksimoida saatavan lainan määrän, niin kannattaa suunnata pankkiin.

Tässä on siis käsitelty muutamia niistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa siihen, paljonko lainaa voi saada ja onkin hyvä huomata, että lainapäätöksen kohdalla on lähes aina lopulta kyse näiden yhdistelmästä ja lisäksi myös monilla muilla tekijöillä voi olla vaikutusta saatavan lainan määrään.

About the Author Atte

Hi! My name is Atte and I love e-commerce. Thus this website that focuses on e-commerce platforms, marketing online stores and other related things.

follow me on: