Lainasto: Saa tietoa + lue ja kerro hyvät ja huonot kokemukset

Keskitymme tällä sivustolla usein fyysisiä tuotteita myyviin verkkokauppoihin. Kuitenkin netin kautta voi myös myydä palveluita. Eräänlainen palveluiden ääriesimerkki on pikalaina, joka tunnetaan myös termillä pikavippi. Pikalainat jakavat runsaasti mielipiteitä, ja jotkut eivät ole kovin innoissaan niiden tarjoamisesta. Fakta on kuitenkin se, että A) menestyneet pikalainayritykset tekevät runsaasti voittoa ja B) pikalainayritysten kesken on kovaa kilpailua. Tästä syystä koen, että pikalainayrityksistä voi oppia paljon, jos on perustamassa omaa verkkokauppaa tai haluaa kehittää siitä vielä menestyneemmän. Edellä mainitusta johtuen päätin, että on syytä tutkia ainakin yhden menestyneen lainapalvelun toimintaa tarkemmin ja pyrkiä avaamaan sen menestyksen syitä.

Tutkittavaksi yritykseksi valikoitui Lainasto. Päädyin tutkimaan Lainastoa ensinäkin siksi, että se on menestynyt erittäin hyvin viime vuosina (kuva alla) sekä toiseksi siksi, että se myy monien verkkokauppojen tapaan useampaa tuotetta (tässä tapauksessa kolmea eri lainaa) – monesti lainayhtiöt tarjoavat haettavaksi vain yhden tyyppistä lainaa, jolloin niillä on vähemmän yhtymäkohtia perinteisiin verkkokauppoihin.

Lainasto Oy taloudellinen menestys

Kuvassa esitettynä Lainaston taloudellinen menestys aikavälillä 2013-2016. Lähteenä Taloussanomien verkkosivut. Ensimmäinen rivi vuosiluvun alla kertoo kyseisen vuoden liikevaihdon. Toinen liikevaihdon kasvun prosentteina ja kolmas tilikauden voiton.

Tämä sivu on rakennettu niin, että esittelen ensin Lainastoa sekä sen lainapalveluita yleisellä tasolla ja kerron mistä sen kohdalla kannattaa oppia, sitten sivun lopussa puolestaan jaan pari internetistä löytynyttä kokemusta Lainastosta sekä kommentoin näitä kokemuksia lyhyesti. Aivan sivun alaosassa on myös lukijoilla mahdollisuus esittää kommentteja sekä kokemuksia Lainastosta. Huonot ja hyvät kokemukset ovat molemmat aivan yhtä tervetulleita, samoin kuin negatiiviset ja positiiviset kommentit.

Lainasto – perustiedot

Lainasto.fi, eli Lainasto, on suomalaisen GF Money (täällä tietoa erillisestä GF Money kulutusluotosta) Consumer Finance Oy:n (entinen Lainasto Oy) ylläpitämä pikalainapalvelu. GF Money Consumer Finance Oy on vuorostaan osa GF Money -konsernia. Lainasto.fi-verkkopalvelu on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja tänä päivänä se on yksi suosituimmista Suomessa toimivista pikalainapalveluista. Lainasto.fi-verkkosivuston mukaan Lainasto on vuoteen 2018 tullessa palvellut jo yli 50,000 asiakasta.

Tätä kirjoittaessa yritys tarjoaa neljää eri lainatuotetta: pikalainaa, jota voi saada 100€ - 400€, joustoluottoa, jota voi saada 100€ - 3000€, kulutusluottoa, jota on mahdollista saada 2000€ - 5000€ ja uusimpana tuotteena käyttölainaa, jota voi saada 2000€ - 10,000€. Eri lainatuotteista saatavien summien välillä on siis pientä päällekkäisyyttä, joka lisää haasteita yrityksen lainojen markkinointiin sekä toisaalta myös haasteita asiakkaiden ostopäätösprosessiin.

Sen lisäksi, että Lainaston tuotteiden välillä on eroa siinä, miten iso laina kyseisen tuotteen kautta on mahdollista saada, on niillä myös muita eroja.

Lainasto - lainat

Alla on esitelty Lainaston eri lainoja - siis sen myymiä tuotteita.

Lainasto Pikalaina

Lainasto Pikalaina

Lainaston Pikalaina-niminen tuote vastaa parhaiten sitä, miten pikavipit perinteisesti ymmärretään. Kyseessä on yksi yksittäinen nopeasti asiakkaalle maksettava laina, joka on kooltaan 100 – 400 euroa. Lainaston pikalainan takaisin maksaminen on määritelty niin, että asiakkaalla on yhteensä 12 kuukautta aikaa maksaa se takaisin ja takaisinmaksu tapahtuu kuudessa eri erässä. Erien koko riippuu luonnollisesti haetun pikalainan koosta. Vaikka Lainaston Pikalaina onkin monella tapaa perinteinen pikavippi, niin voi yhtenä isona erona niin sanotusti normaaleihin pikavippeihin verrattuna pitää sitä, miten hillitty sen korko on. Pikalainan nimelliskorko on noin 28,5% ja todellinenkin vuosikorko alle 50%. Toisista pikavippipalveluista haettaessa saman kokoisista pikavipeistä voi joutua pahimmillaan maksamaan yli 400% vuosikorkoja.

Mikäli olet sattunut kuulemaan pikavippien korkokatosta (http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130207), niin saatat ihmetellä, miten 100 – 400 euron pikavipeistä voidaan periä reilusti yli 50% korkoja, kun lain pitäisi estää ne. Käytännössä pikavippiyritykset kiertävät lakia niin, että ne avaavat asiakkaalle vähintään 2000 euron luottotilin. Lain mukaan korkokatto ei päde luottotileihin ja lainoihin joiden koko on 2000 euroa tai enemmän. Näin on siis vaikka 2000 euron luottotililtä nostettaisiin alle tuon 2000 euron oleva summa. Koska Lainaston pikalainan yläraja on 400 euroa, niin Lainasto joutuu siis kyseisen tuotteen kohdalla noudattamaan korkokattoa. Kaikista Lainaston tuotteista sen pikalainalla onkin pienin korko, näin on siis, vaikka se on myös suurimmalta mahdolliselta nostettavalta summaltaan pienin. Yleensähän perinteisten rahoituslaitosten kohdalla asia tuppaa menemään juuri toisinpäin: mitä isompi laina, sitä pienempi korkoprosentti.

Lainasto Joustoluotto

Lainasto Joustoluotto

Lainaston Joustoluotto on hyvä esimerkki siitä, miten korkokaton kiertämistä toteutetaan käytännössä. Vaikka Joustoluottoa voikin hakea pienimmillään niin halutessaan vaikka vain 100 euroa – eli pienin mahdollinen määrä on sama kuin Pikalainassa - niin ei korkokatto päde tähän tuotteeseen, koska asiakkaalle avataan aina 2000€ tai 3000€ pikalainatili. Joustoluoton korko onkin yli kaksinkertainen verrattuna Pikalainaan. Joustoluoton nimelliskorko on tasan 60% vuodessa ja todellinen vuosikorko noin 135%. Todelliseen vuosikorkoon vaikuttaa joustoluoton kohdalla myös yrityksen perimä nostopalkkio, joka on tässä tapauksessa 14% noston määrästä (Pikalainan kohdalla ei ole erillistä nostopalkkiota). 14% nostopalkkio tarkoittaa käytännössä sitä, että jos nostat joustoluotolta vaikka 300€, niin kerrytät takaisin maksettavaa summa heti ylimääräisen 42€ euron verran (300 * 0,14 = 42).

Pikalainaan verrattuna Joustoluoton ehkäpä selkein toiminnallinen ero on se, että Joustoluoton kohdalla asiakas ei ole rajoitettu yhteen yksittäiseen lainauskertaan. Sen sijaan joustoluottotililtä voi tehdä aina uusia nostoja siihen asti, että myönnetty Joustoluoton maksimäärä on täynnä – eli niin kauan, että asiakkaalla on avointa Joustoluottoa vähintään 2000€ tai 3000€, riippuen myönnetystä maksimisummasta. Mikäli asiakas on käyttänyt koko Joustoluottonsa määrän loppuun, niin saa hän lisää nostovaraa aina lyhentämällä lainaansa. Lisää nostovaraa saa luonnollisesti sitä enemmän, mitä enemmän lainaa maksaa takaisin (kuitenkin maksimisumma pysyy samana). Kyseessä on siis selkeä vuorovaikutus.

Joustoluotto tarkoittaakin myös sitä, että asiakkaalle ei määritellä tarkkaa maksuohjelmaa lainan takaisin maksamiseksi. Sen sijaan lainaa pitää lyhentää joka kuukausi vähintään tietyllä minimisummalla. Pienimillään minimisumma on 50 euroa kuukaudessa ja isoimmillaan 220 euroa kuukaudessa. 50€ minimiä käytetään silloin, jos avoinna oleva Joustoluoton saldo on enintään 200 euroa, ja 220 euron minimiä sovelletaan silloin, jos lainaa on vähintään 2050 euroa. Asiakas voi halutessaan lyhentää lainaa kuukaudessa millä tahansa minimilyhennystä isommalla summalla. Luonnollisesti lainan voi myös maksaa kokonaisuudessa kerralla pois.

Lainasto Kulutusluotto

Lainasto Kulutusluotto

Lainaston kulutusluottoa voi hakea 2000 - 5000€, 500 euron välein, eli esimerkiksi 2500 euroa tai 3500 euroa. Kulutusluoton hakemisen yhteydessä asiakas määritellee sen, haluaako hän hakea lainaa 1 vuoden, 2 vuoden vai 3 vuoden maksuajalla. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat mahdollisia riippumatta siitä, miten paljon kulutusluottoa hakee. Riippumatta siitä, miten monen vuoden maksuajan lainalle hakee, niin lyhennetään lainaa joka kuukausi. Edellä mainitusta seuraa luonnollisesti se, että lainan kuukausierät ovat isoimmat, jos hakee 5000 euron lainan 1 vuoden maksuajalla, ja pienimmät jos hakee 2000 euron lainan 3 vuoden maksuajalla.

Lainaston kulutusluoton korko on melko korkea perinteisiin kulutusluottoihin verrattuna. Millä tahansa maksuajalla ja minkä tahansa summan kulutusluottoa nostaakin, niin on Lainaston kulutusluoton nimelliskorko noin 41% vuodessa ja todellinen vuosikorko noin 67%. Vaikka Lainaston Kulutusluoton korko onkin korkeampi kuin pankkien kulutusluottojen korko, niin toisaalta Lainaston kulutusluoton korko on pienempi kuin esimerkiksi Lainaston Joustoluoton korko sekä lähes kaikkien pikavippien korko. Nimestään huolimatta Lainaston kulutusluotto voikin siis olla erityisen hyvä vaihtoehto silloin, jos etsii pienemmän koron omaavaa vaihtoehtoa pikavipille tai joustoluotolle.

Lainasto Käyttölaina

Lainasto Käyttölaina

Lainaston käyttölaina on yrityksen uusin ja isoin laina. Käyttölainaa voi saada 2000 – 10,000 euroa. Kulutusluoton tavoin myös Käyttölainalle määritellään sen hakemisen yhteydessä haluttu maksuohjelma. Maksuohjelma on kestoltaan 2 – 6 vuotta. Lainan kuukausierä perustuukin luonnollisesti nostettuun lainasummaan ja laina-aikaan. Mitä pienempi summa ja mitä pidempi laina-aika, niin sitä vähemmän lainaa pitää lyhentää joka kuukausi.

Käyttölainan nimelliskorko on hieman yli 41% ja todellinen vuosikorko on suuruudeltaan 49,9%. Kyseessä on siis koroltaan Lainaston toisiksi halvin laina Pikalainan jälkeen.

Yhteistä Lainaston lainatuotteille:

Lainaston lainan hakeminen

Yhteistä kaikille Lainaston lainoille on se, että uutta lainaa hakiessa sitä haetaan internetin kautta, pankkitunnuksien avulla, osoitteesta Lainasto.fi. Asiakas ei siis joudu lainaa hakiessaan menemään fyysisesti mihinkään tiettyyn paikkaan tai lähettämään vaikkapa postilla todisteita esimerkiksi tuloistaan. Lainasto hyödyntääkin lainapäätösten teossa edistynyttä tietotekniikkaa, jonka ansiosta lainapäätöksiä voidaan tehdä nopeasti internetin kautta. Käytännössä internetin kautta toimiessa on kaksi keinoa saada lainapäätös: antaa yrityksen käyttämälle tietokoneohjelmalle väliaikainen pääsy tutkimaan omat tilitiedot tai lähettää yritykselle elektronisesti lainapäätökseen tarvittavat tiedot.

Yhteistä Lainaston tuotteille on myös se, että myönnetyt lainat maksetaan heti asiakkaiden pankkitileille. Näin on myös siis jopa isojen, 5000 euron tai 10000 euron lainojen kohdalla.

Kaikki Lainaston lainat ovat vakuudettomia lainoja. Sen ettei yritys vaadi vakuuksia lainojen myöntämiseen, voi osaltaan nähdä selittävän yrityksen veloittamia korkoja, jotka ovat korkeampia kuin perinteisten, vakuudellisten lainojen korot. Lainaston lainaa hakiessa ei myöskään tarvitse lainalle takaajaa.

Vaikka edellä mainitusti Lainasto vaatiikin alussa pankkitunnukset lainan hakemiseen, niin voi jatkossa uusia nostoja omalta joustoluottotililtä tehdä helposti tekstiviestin avulla.

Kaikkien Lainaston lainojen periaatteellinen alaikäraja on 18-vuotta. Vaikka 18-vuotiaalle voidaankin myöntää lainaa, niin käytännössä on todennäköisesti niin, että 18-vuotiaan on haastavampia saada Lainaston isoja lainoja, sillä niihin voidaan vaatia sen tyyppisiä tuloja joita 18-vuotialla ei yleensä ole.

Lainaston lainojen saamiseksi pitää myös olla vakituisten tulot, puhtaat luottotiedot ja osoite sekä pankkitili Suomessa.

Lainasto ei veloita mitään lainahakemuksen tekemisestä. Jos siis et ole varma siitä myöntääkö yritys sinulle lainaa, niin on hyvä tietää, että lainahakemuksen lähettämisessä ei voi käytännössä hävitä mitään muuta kuin hieman aikaa ja vaivaa.

Vaikka Lainasto onkin päättänyt käyttää lainoilleen sen tyyppisiä nimiä kuin kulutusluotto ja käyttölaina, niin ei yritys kysele sitä, mihin aiot lainatut rahat käyttää – eli et joudu pohtimaan sitä sopiiko tietyn niminen laina juuri siihen käyttötarkoitukseen, mihin tarvitset rahaa.

Mitä verkkokaupan ylläpitäjä voi oppia Lainastolta?

Olen kerännyt alle yhteensä seitsemän sen tyyppistä asiaa, jotka Lainasto mielestäni tekee poikkeuksellisen hyvin, ja jotka siis ovat todennäköisesti olleet auttamassa yritystä tiellä suureen menestykseen. Vaikka Lainasto onkin palveluja myyvä verkkopohjainen yritys, niin kaikkia näitä ”oppeja” voi soveltaa kaiken tyyppisiin verkkokauppoihin ja suurinta osaa myös perinteisiin kauppoihin.

Ensimmäinen oppi Lainastolta – Tuottavin tuote selkeimmin esille

Lainasto.fi-etusivu

Verkkokaupan omistajana voi olla iso houkutus hehkuttaa eniten niitä tuotteita, joista tykkää itse eniten. Jos verkkokauppaa kuitenkin ylläpitää tavoitteenaan tehdä mahdollisimman paljon rahaa, niin on tämä todennäköisesti väärä toimintatapa. Sen sijaan esille pitäisi nostaa selkeimmin se tuote, jossa on paras yhdistelmä katetta ja oletettua suosiota. Lainasto tekee tämän asian loistavasti. Kun asiakas saapuu Lainaston nettisivuille, niin tulee asiakkaalle helposti tunne siitä, että Joustoluotto on juuri se tuote, mikä pitää ostaa. Käytännössä Lainasto tekee tämän niin, että Lainasto.fi-etusivusta on suuri osa pyhitetty Joustoluotolle ja muihin lainatuotteisiin on vain pieni linkki Joustoluotto-hakemuksen alla. Lopputuloksena on se, että asiakkaalle tulee vähintäänkin alitajuisesti helposti vaikutelma siitä, että muut tuotteet ovat huonompia kuin selkeästi esille nostettu tuote.

Toinen oppi Lainastolta – Kutsu kattavasti ostamaan

Lainaston hakemusnappi

Esimerkki Lainaston käyttämästä napista.

Yksi ärsyttävimmistä asioista nettikaupan omistajana on se, että verkkokauppaan tulee kyllä kävijöitä, mutta kukaan ei tunnu ostavan mitään. Jos oletetaan, että sen tyyppiset asiat kuin hinta ja tuotteet ovat kohdallaan, niin on ongelma monesti se, että asiakkaita ei ohjata tarpeeksi laadukkaasti ostamaan. Lainasto on selvästi kiinnittänyt huomioita siihen, miten asiakkaat kutsutaan ostamaan, eli tässä tapauksessa hakemaan lainaa. Yrityksen nettisivuilla on lukuisia isoja, näkyviä ja selkeitä nappeja, joissa on sen tyyppisiä tekstejä kuin ”Hae lainaa” tai ”Täytä hakemus”. On syytä olettaa, että Lainasto on käyttänyt merkittävästi aikaa näiden nappien suunniteluun ja testaamiseen – yrityksen myymien suurikatteisten tuotteiden johdosta sillä on todella merkittävä rahallinen vaikutus, jos ostamaan kannustavaa nappia klikataan vaikkapa 10% aiempaa enemmän. Kun siis suunnitellet tai kehität omaa nettikauppaasi, niin voit ottaa melko huoletta vaikutteita Lainaston ostonapeista. Huomioi ainakin seuraavat asiat: nappien koko suhteessa muuhun sisältöön, värit, tekstien tyyppi (selkeät kutsut toimimaan ”hae”, ”täytä” -> ”osta”. ”tilaa”) ja fontin koko.

Kolmas oppi Lainastolta – Pidä huoli, että jokainen osaa ostaa tuotteen

Ohjeet lainan hakemiseen Lainastolta

Sen lisäksi, että asiakkaat on tärkeätä kutsua ostamaan, niin on myös tärkeätä varmistaa, että kaikki asiakkaat tietävät, miten kaupasta lopulta ostetaan. Yhtenä hyvänä keinona tässä voidaan hyödyntää selkeätä kaaviota, jossa esitetään kaikki ostoprosessin vaiheet selkeästi eroteltuina. Lainasto on käyttänyt nettisivuillaan ostoprosessin esittämisen yhteydessä myös aika-arvioita siitä, miten kauan mikin prosessin vaihe kestää. Aika-arviot voivat olla erityisen hyödyllisiä silloin, jos oletat että asiakkaat tarvitsevat ratkaisun ongelmaansa poikkeuksellisen nopeasti.

Neljäs oppi Lainastolta - korosta tuotteen hyviä puolia

Lainasto hyvät puolet

Tämä oppi voi tuntua melko ilmeiseltä, mutta monesti suomalaiset ovat hieman epävarmoja kehumaan myymiänsä tuotteita. Lainasto on selvästi panostanut myös tähän puoleen. Esimerkkinä tästä voi mainita sen, miten Lainasto.fi-etusivulla tuodaan selkeästi esille Joustoluoton hyviä puolia, kuten se, että hakemuksen voi tehdä nopeasti ja rahat tulevat tilille käytännössä heti.

Viides oppi Lainastolta – Pidä huoli siitä, että palvelu toimii loistavasti kaikilla laitteilla

Lainasto.fi pienellä näytöllä selatessa

Tilastojen mukaan internetin selaaminen kännyköillä ja tableteilla ohitti globaalisti tarkastellen suosiossa pöytäkoneilla selaamisen jo vuonna 2016 (http://gs.statcounter.com/press/mobile-and-tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-first-time-worldwide). Kuitenkin monet verkkokauppaa ylläpitävät suhtautuvat edelleen matkapuhelimen kautta tapahtuvaan ostamiseen ikään kuin pienen vähemmistön harrastuksena. Lainasto on selvästi lähestynyt asiaa eri tavalla. Yrityksen kotisivu toimii loistavasti kaiken kokoisilla näytöillä sekä eri laitteilla. Erityisen hyvin Lainasto on onnistunut tekemään sen, että riippumatta laitteesta asiakkaalle tulee käsitys siitä, että yrityksen lainapalvelua on helppo käyttää. Yrityksen näkökulmasta onnistunutta on myös se, että asiakkaalle tarjotaan joka laitteella selatessa kaikkein selkeimmällä tavalla parhaiten tuottavaa tuotetta: Joustoluottoa.

Kuudes oppi Lainastolta – Mieti tarkasti verkkokaupan nimi

Lainasto nimi

Verkkokaupan nimi on eittämättä tärkeä osa verkkokauppaa. Näin ollen nimen pohtimiseen onkin syytä käyttää riittävästi aikaa. Hyvän nimen pitäisi olla ainakin verrattain lyhyt, helppo ääntää ja kirjoittaa sekä suomalaisessa tapauksessa myös mielellään sellainen, ettei siinä ole ääkkösiä. Viimeinen kohta on seurausta siitä, että nettiä selatessa ihmiset joutuvat ääkkösten kohdalla arvailemaan, kirjoitetaanko ne itsenään vai A:na ja O:na – ja jotkut eivät välttämättä jaksa edes arvailla. Lisäksi jos tiedät keskittyväsi vain tietyn tyyppisiin tuotteisiin (esimerkiksi lainat tai kalastustarvikkeet), niin on monesti hyvä, jos nimi vihjaa siitä, mitä verkkokaupasta on saatavilla. Vielä kaikkien näidenkin asioiden jälkeen olisi erittäin toivottavaa, että Suomessa toimiessa verkkokauppasi nimi on saatavilla .fi-verkkotunnuksena, joka vapaasti rekisteröitävissä tai edelliseltä omistajalta järkevällä hinnalla ostettavissa.

Vaikka edellä ollut lista verkkokaupan nimen ehdoista voikin tuntua erittäin kattavalta, niin on Lainasto onnistunut täyttämään ne kaikki. Lainaston nimivalinnasta voikin oppia paljon, sekä myös ehkä ottaa inspiraatiota oman kaupan nimeä varten.

Seitsemäs oppi Lainastolta – Kerro sosiaalisessa mediassa (ja verkkosivuilla) myös muusta kuin myytävistä tuotteista

Lainasto sosiaalisessa mediassa

Yrityksen käyttäessä sosiaalista mediaa on tavoitteena aina pohjimmiltaan lisätä yrityksen palveluiden tai tuotteiden myyntiä. Myynnin lisääntyminen voi tapahtua joko saamalla nykyiset asiakkaat kuluttamaan enemmän tai houkuttelemalla sosiaalisen median kautta uusia asiakkaita yritykselle. Vaikka sosiaalisen median hyödyntämisen tavoite onkin selkeä, niin piilee jonkunlainen ironia siinä, että myyntiä ei yleensä kannata koittaa lisätä kertomalla jatkuvasti ainoastaan myytävistä tuotteista ja palveluista. Jatkuva myyntipuhe nimittäin vain karkottaa ostajia. Sen sijaan on hyvä tuottaa sen tyyppistä sisältöä, joka kiinnostaa mahdollisia ostajia ja joka voisi lopulta kannustaa ostajia ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Lainaston tapauksessa yritys on maininnut sosiaalisessa mediassa esimerkiksi matkustamisesta, shoppailusta ja pikkujouluista. Kaikki edellä mainitut kiinnostavat laajaa joukkoa ihmisiä, ja kaikkiin niihin kuluu rahaa -> rahaa voi tarvittaessa saada hakemalla lainan Lainastolta. Lainasto hyödyntää sosiaalisen median kohdalla käytäntöä, missä se jakaa postauksen yhteydessä yrityksen nettisivuilta löytyvän osoitteen, jossa on lisää tietoa aiheesta. Tämä on hyvä ja hellävarainen tapa tuoda potentiaalia asiakkaita yrityksen nettisivuille, ja askeleen lähemmäksi ostamista.

Lainasto kokemuksia:

Ensimmäinen Lainasto kokemus
Toinen Lainasto kokemus
Kolmas lainasto kokemus

Kommentit Lainasto-kokemuksista: Poimin nämä yllä näkyvät kokemukset Suomi24-sivuilta. Keskimäärin Lainaston käyttäjät vaikuttavat olevan melko tyytyväisiä palveluun. Lainaston veloittamista koroista tulee käyttäjän kokemuksen myötä esille se, että ne ovat suunnilleen samaa luokkaa muiden pikalainoja tarjoavien yritysten kanssa. Laskuista tuodaan puolestaan esille se, että ainakin alkuperäiset laskut vaikuttavat tulevan sovitusti asiakkaalle. Toisaalta kolmas asiakas tuo esille, että hänellä on ollut epäselvyyksiä muistutuslaskun kanssa ja sen myötä myös kommunikaatio-ongelmia asiakaspalvelun kanssa.

Internetistä löytyviä kokemuksia selatessa on aina syytä pitää mielessä, että kokemuksista tupataan kirjoittamaan yleensä silloin, kun ne ovat negatiivisia. Asioiden mennessä hyvin puolestaan koetaan, että näin sen pitikin toimia, eikä hyvästä kokemuksesta kirjoiteta foorumeille. Erityisesti tämän huomioiden Lainaston voi olettaa olevan varsin hyvin lainaa hakevien asiakkaiden mieleen.

Jaa omia ajatuksia ja kokemuksia Lainastosta!

Minkälaisia ajatuksia Lainasto herättää? Entä oletko jo käyttänyt Lainaston palveluita? Kerro ajatuksista ja kokemuksista alla.