Pohdittavia asioita lainaa harkitessa sekä valitessa

Maailma ja internet on nykyään täynnä erilaisia lainamahdollisuuksia. On mahdollista saada todella pientä lainaa ja todella isoa lainaa, on mahdollista saada lainaa ilman vakuuksia tai luultavasti paremmilla ehdoilla vakuuksien kanssa ja on myös esimerkiksi mahdollista ottaa lainaa perinteisestä pankista tai vaikka ainoastaan internetissä niin sanottuja pikalainoja tarjoavalta taholta. Oikeastaan riippumatta siitä, mitä lainaa etsii, niin on muutamia asioita, joita pitäisi pohtia lainaa valitessa.

1: Millä koroilla ja kuluilla lainaa on mahdollista saada

Lainoissa on yllättävän suuria eroja siinä, millä koroilla niitä voi saada. Parhaimmassa tapauksessa voi lainan saada lähes korottomana, kun taas karseimmissa tapauksissa voidaan pyytää usean sadan prosentin korkoja. Valinta näiden kahden ääriesimerkin välillä voi tuntua selkeältä sekä tärkeältä, mutta myös ihan parin prosentin erolla on suuri merkitys heti, kun siirrytään vähän isompiin lainasummiin ja pidempiin maksuaikoihin.

Kuitenkin on tärkeätä, että ei keskity pelkästään korkoihin lainan kustannuksia tarkastellessa. Lainoja tarjoavat tahot ovat monesti taitavia siinä, että ne esittävät kaikista selkeimmällä tavalla erikseen itse korot ja sitten kulut, jotka käytännössä toimivat kuitenkin korkojen tapaan. Luonnollisesti toki luotettavat tahot ilmoittavat myös todelliset korot johon on sisällytetty myös kaikki mahdolliset kulut.

Kuluja arvioidessa on erityisen tärkeätä keskittyä niihin kuluihin, jotka helposti tekisi mieli jättää huomioimatta. Näitä ovat esimeriksi erilaiset maksukulut siitä, että on mahdollista saada laina heti käyttöönsä. Yritykset ovat tietenkin siinä mielessä ovelia tai järkeviä, että ne yleensä esittävät tämän tyyppiset kulut vasta siinä vaiheessa, kun lainaa etsivä taho on jotenkin innostunut siitä ideasta, että lainan saa heti omalle pankkitilille.

Toinen kuluihin liittyvä tekijä on se, että kannattaa yrittää muistaa ja erottaa ne tilanteet joissa esimerkiksi saa ensimmäisellä kertaa lainaa ottaessa lainaa pienemmillä kuluilla kuin myöhemmille kerroilla, tässäkin on tietenkin lainaa tarjoavien tahojen puolelta ideana se, että lainaa ottava henkilö ikään kuin koukutetaan hyvällä tarjoukselle ja sitten, kun hän on koukussa niin kustannuksia nostetaan.

Tämän kohdan päällimmäisenä neuvona on se, että kannattaa keskittyä todelliseen kaikki kulut huomioivaan vuosikorkoon ja unohtaa melkein kaikki muu.

2: Pitkä laina-aika ei automaattisesti ole etu

Lainaa ottaessa voi olla iso houkutus ottaa sitä mahdollisimman pitkällä maksuajalla, tarkoittaahan tämä yleensä myös pientä kuukausierää. Lainaa ei kuitenkaan pitäisi ottaa tarpeettoman pitkällä maksuajalla. Tämä on seurausta siitä, että pidemmältä ajalta luonnollisesti myös kertyy enemmän korkoja ja muita kuluja. Ja näitä on tietysti tavallaan melko hölmöä maksaa, jos vähemmälläkin olisi selvinnyt.

Jos esimerkiksi mietitetään pikalainoja, niin vaikkapa Credigo on säätänyt jo 100 euron lainoilleen niin, että niiden laina-aika on 6 kuukautta. Mutta kuinka moni lopulta tarvitsee 6 kuukauden maksuajan 100 euron lainalle? Toki esimerkiksi työttömille ja eläkeläisillä on talous monesti erittäin tiukoilla, mutta toisaalta kovin pienituloisille henkilöille ei yleensä ylipäätänsä myönnetä lainaa ja näin ollen tuo mainittu maksuaika koskeekin ennen kaikkea niitä, jotka todennäköisesti voisivat lainan maksaa viimeistäänkin seuraavana tai sitä seuraavana palkkapäivänä.

3: Lainaa ei pidä ottaa liikaa tai liian vähän

On varmaankin ilmeistä, miksi lainaa ei pidä ottaa liikaa: tämä johtaa helposti ylivelkaantumiseen ja siitä puolestaan on helposti seurauksena todella isoja ongelmia omaan elämään. On kuitenkin myös, että lainaa ei myöskään pitäisi ottaa liian vähän. Näin on vaikka helposti lainaa hakiessa voi ajatella, että ”kyllä sitä aina saa lisää”.

Näin ei kuitenkaan välttämättä ole ja jos onkin, niin lainaehdot voivat tulevilla kerroilla olla paljon huonommat. Asiaa voi miettiä vaikka niinkin yksinkertaisesti, että kun ottaa alkuperäisin lainan niin on lainaa ennestään vähemmän kuin sitä on sen ensimmäisen lainan ottamisen jälkeen. Ja luonnollisesti muiden asioiden pysyessä ennallaan on niin, että lainaa antavat tahot antavat lainaa mieluiten henkilölle, jolla ei ennestään ole kovin paljon lainaa (suhteessa tuloihin / odotettavissa oleviin tuloihin) ja tästä suosimisesta on seurauksesta se, että lainaa ei välttämättä tulevilla hakukerroilla myönnetä ollenkaan tai sitten korko voi olla paljon korkeampi.

Korkeampaa korkoa selittää se, että korkohan on tavallaan riskiarvio siitä, miten luultavasti lainaa hakenut henkilö maksaa lainan takaisin: jos lainaa ottanut kykenee varmasti maksamaan lainan, niin ei korkoa tarvitse veloittaa juuri ollenkaan, jos taas on iso riski siihen, ettei lainannut taho kykene selviytymään lainasta, niin pitää korkoa periä enemmän. Jos jälkimmäinen kohta tuntuu oudolta, niin kannattaa muistaa se, että lainafirmat ikään kuin näkevät kaikki heiltä lainaa ottaneet henkilöt yhtenä yhtenäisenä ryhmänä, josta sitten osa maksaa lainansa takaisin ja osa ei, ja se millä lopulta vain on merkitystä, on se, mitä jää niin sanotusti viivan alle.

About the Author Atte

Hi! My name is Atte and I love e-commerce. Thus this website that focuses on e-commerce platforms, marketing online stores and other related things.

follow me on: