Mitä yli 2000 euron pikalainojen uusi korkokatto voi tarkoittaa lainamarkkinoille

Vuonna 2013 säädettiin, että alle 2000 euron pikalainoilla on korkokatto. Käytännössä tämä korkokatto on johtanut siihen, että jos hakee alle 2000 euron lainan, niin on lainan korko korkeintaan hieman alle 50%. Korkokattoon liittyy kuitenkin nykyisellään pari ongelmaa. Ensimmäinen on se, että se ei päde yli 2000 euron lainoihin. Toinen ja edelliseen liittyvä ongelma on se, että se ei kaikissa tilanteissa todellisuudessa päde edes tuota pienempiin lainoihin. Näitä jälkimmäisiä edustavat tilanteet, joissa lainaa hakeva avaa lainatilin, jonka kautta voi ottaa lainaa vähintään 2000 euroa, mutta todellisuudessa lainajaa nostaa lainaa käyttöönsä alle 2000, eli vaikka 500 euroa. Voi tuntua oudolta, että edellä kuvatussa tilanteessa 500 euron lainan korkoa ei olisi rajattu, mutta kaikesta päätellen näin ei lain mukaan ole ollut pakko tehdä.

Nyt hiljattain oikeusministeri kertoi, että myös yli 2000 euron lainoihin tullaan asettamaan korkokatto. Vaikka joistakin aiheeseen liittyvistä uutisista sai kuvan siitä, että korkokaton suuruus olisi sama kuin pienempien lainojen nykyinen korkokatto, niin tältä sivulta löytyvän tiedon perusteella päätöstä korkokaton suuruudesta ei ole vielä tehty. Voisi kuitenkin olettaa, että korkokatto ei ainakaan ole korkeampi kuin alle 2000 euron lainojen (eli siis korkoa ei saa periä ainakaan enempää). Toisaalta korkokatto ei luultavasti ole kovin valtavasti pienempi, sillä todella matala korkokatto johtaisi käytännössä lainojen myöntämisen loppumiseen, sillä niiden antaminen ei olisi kannattavaa lainaa myöntävän tahon näkökulmasta. Näin on erityisesti, koska pikalainoja myöntävillä tahoilla on korostunut riski kohdata luottotappioita, kun ihmiset eivät kykene maksamaan lainojansa.

Siitä koska uusi korkokatto tullaan ottamaan käyttöön ei ole vielä täyttä varmuutta. Käyttöönotto ei kuitenkaan näillä näkymin tapahdu ennen syksyä 2018, toisaalta taas Suomessa on kuitenkin seuraavat eduskuntavaalit jo 2019 keväällä, joten asiaa ei mitä ilmeisemmin voi jättää myöskään tätä kauemmaksi tulevaisuuteen.

Koska yli 2000 euron lainoihin sovellettava korkokatto tulee todennäköisesti muuttamaan suomalaisia pikalainamarkkinoita, niin halusin spekuloida sillä, mitä korkokaton voimaan astuminen voi hyvin mahdollisesti aiheuttaa.

Ennustus #1: lainaa tarjoavien tahojen määrä vähenee

On nähtävissä, että jo aiempi korkokatto laski huomattavasti intoa uusien pikalainapalveluiden perustamiseen. Se myös aiheutti sen, että markkinoilta poistui toimijoita, jotka kokivat, etteivät ne voi tehdä tarpeeksi tulosta uuden lain alaisuudessa. Kaiken järjen mukaan tätä samaa tulee tapahtumaan myös, kun uusi korkokatto astuu voimaan – mahdollisesti kehitys voi jo alkaa ennen tätä, sillä yritykset luonnollisesti pyrkivät ennakoimaan tulevaa.

Ennustus #2: isoja ja pieniä lainoja tullaan edelleen myöntämään

Mikäli isompien, yli 2000 euron, lainojen korkokatto ei tule olemaan merkittävästi alempi kuin nykyinen pienten lainojen korkokatto, niin on hyvin todennäköistä, että myös tulevaisuudessa voi saada pikalainaa. Tästä hyvänä esimerkkinä voi pitää pikalainoja myöntävää Credigoa, joka on jo nykyisellään rajoittanut kaikkien tarjoamiensa lainojen korot alle 50% tasoon.

Ennustus #3: lainan saamisen edellytykset kiristyvät

Pikalainoja voi tätä nykyä saada melko helposti, joidenkin mielestä ehkä jopa liian helposti. Tähän helppouteen yksi syy on se, että korkeiden korkojensa ansiosta lainoja myöntävät yritykset ovat voineet myöntää lainaa melko huoletta. Asiaa voi hahmottaa eräänlaisen ääriesimerkin kautta. Sanotaan, että yritys X myöntää 1000 euron lainoja 100% korolla ja laina pitää maksaa kokonaan takaisin tasan vuoden päästä. Tässä tapauksessa yritys siis tekee (jos sivukuluja ei huomioida) 1000 euroa voittoa jokaisesta asiakkaasta, joka maksaa lainansa takaisin, ja näin ollen yritykselle riittää omillaan pysymiseksi se, että joka toinen asiakas maksaa 1000 euron lainansa korkoineen takaisin. Jos taas pidetään muut asiat ennallaan, mutta muutetaan koroksi 5%, niin tekee yritys asiakasta kohden voittoa 50 euroa, ja näin ollen omilleen pääsemiseen vaaditaan se, että 21 asiakkaasta 20 maksaa lainansa korkoineen takaisin. On siis helppo huomata, että jälkimmäisessä tapauksessa yrityksen pitää olla huomattavasti varovaisempi sen kanssa, kenelle se voi myöntää lainaa.

Jos pitäisi arvata, niin voisi veikata, että lainayritykset alkavat seulomaan entistä tarkemmin sitä, minkä verran entisiä lainoja lainaa hakevalla henkilöllä on sekä sitä, voiko hän varmasti maksaa tuloillansa lainan takaisin. Lisäksi on mahdollista, että esimerkiksi ikärajoihin tehdään entistä enemmän rajoituksia, näin voi olla koska nuorten ihmisten kohdalla on korostunut riski muutoksiin elämäntilanteessa ja näin ollen muutoksiin maksukyvyssä. Nykyäänhän jo 18-vuotiaalle myönnetään lainaa muutamista eri paikoista.

Ennustus: #4 korottomien lainojen tarjonta vähenee

Nykyään muutamat pikalainoja tarjoavat tahot myöntävät uusille asiakkaille alussa korotonta maksuaikaa. Yleensä tätä 0% korolla olevaa lainaa saa suunnilleen kuukaudeksi. Iso syy siihen, miksi firmat ovat voineet tarjota tätä korotonta lainaa on se, että ne ovat tienneet tienaavansa kunnolla myöhemmässä vaiheessa, kun ne voivat periä huomattavasti korkeampaa korkoa. Korkokatto tulee luonnollisesti aiheuttamaan huomattavasti haasteita tälle toimintatavalle.

About the Author Atte

Hi! My name is Atte and I love e-commerce. Thus this website that focuses on e-commerce platforms, marketing online stores and other related things.

follow me on: