Alustojen pisteet

Tervetuloa verkkokauppa-alustojen yhteenvetosivulle. Tämän sivun tarkoitus on listata kaikki kokeilemamme nettikauppaohjelmat nopeilla pisteytyksillä ja lisäksi tarjota linkki arvosteluun. Tällä hetkellä arvosteluista ainoastaan kaksi ylintä ovat suomeksi, ja muut ovat tarjolla englanniksi. Tulemmat lähitulevaisuudessa tekemään huomattavasti päivityksiä sivustolla ja muuttamaan sisältöä suomenkielelle.

Sivu

Helppous

Hinta

Tyyli

Luotettavuus

Arvostelu

Shopify

10/10

9/10

9/10

10/10

Bigcommerce

7/10

9/10

7/10

9/10

AmeriCommerce

10/10

9/10

9/10

9/10

Tulossa

3Dcart

8/10

9/10

8/10

10/10

Squarespace

9/10

9/10

8/10

9/10

Miten nettikaupaohjelmistoille annetaan pisteitä vertailussa?

Yllä nettikauppa-alustoja verrataan pisteiden avulla yhteensä neljässä eri kategoriassa: Helppous, Hinta, Tyyli ja Luotettavuus. Alla selitetään, mitä eri kategoriat tarkoittavat käytännössä.

Helppous

Helppoudella viitataan siihen, miten yksinkertaista ja nopeaa kyseisellä alustalla on luoda verkkokauppa. Helppoutta on pyritty tarkastelemaan keskimääräisen nettikaupanperustajan näkökulmasta: ihmisen jolla on jonkun verran osaamista tietokoneiden kanssa, mutta joka ei kuitenkaan ole missään nimessä superexpertti tai esimerkiksi varsinainen koodaaja.

Hinta

Hinta-kategorian voi nähdä olevan tavallaan yhdistelmä kahta eri näkökulmaa. Toisaalta siinä mietitään hintaa yleisellä tasolla (miten paljon euroissa kyseisen alustan käyttäminen maksaa) ja toisaalta siinä pohditaan myös hinnan ja sillä saatavan hyödyn suhdetta. Jos kaksi alustaa olisi siis eurohinnoiltaan samoja, mutta toinen olisi selkeästi laadukkaampi muuten, saisi se korkeammat pisteet. Tarkastelussa painottuu hinta itsessään, sillä voidaan nähdä, että myös muissa kategorioissa on annettu pisteitä alustojen laadun perusteella. On siis hyvä huomata, että myös tässä kategoriassa korkeat pisteet kertovat perustajan näkökulmasta tarkastellen hyvyydestä.

Tyyli

Tyyli liittyy ennen kaikkea siihen, miten tyylikkäitä kyseisen palvelun kautta saatavat kauppateemat ovat. Tyylikkyyden alaosion voi nähdä olevan esimerkiksi sen, miten hyvin kyseisen palveluntarjoajan teemat sopivat eri laitteille kuten puhelimelle ja pöytätietokoneille. Tyylin arvioiminen on luonnollisesti täysin subjektiivista.

Luotettavuus

Luotettavuuden arvioimiseen vaikuttavat esimerkiksi sen tyyppiset asiat kuin palveluntarjoajan ikä, koko ja avoimuus. Avoimuus kattaa esimerkiksi hinnoittelun avoimuuden, sen että listahintojen päälle ei lisätä yllättäviä kustannuksia. Koska tarkoituksena on, että tällä sivustolla listataan ainoastaan luotettavia verkkokauppa-alustoja, tulevat tässä kategoriassa näkyvät pisteet olemaan poikkeuksetta 9-10.